Duomenų saugos nuostatai

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (toliau vadinama „mes“) gerbia Jūsų privatumą. Todėl mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmeninius duomenis, kaip vardas, pavardė, gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t.t.

Šie duomenų saugos nuostatai reguliuoja Jūsų asmeninių duomenų surinkimą, apdorojimą ir naudojimą, jeigu ir tiek, kiek jie išlieka apsilankius mūsų tinklalapyje. Tokius duomenis mes tvarkome griežtai laikydamiesi susijusių duomenų saugos įstatymų normų ir toliau nurodytų principų.

1. Duomenų vengimo ir duomenų taupymo principas


Mes vadovaujamės duomenų vengimo ir duomenų taupymo principu. Tai reiškia, kad mes surenkame, apdorojame ir naudojame kaip įmanoma mažiau asmeninių duomenų.

2. Asmeniniai duomenys ir sutikimas

Mes surinksime, apdorosime ir naudosime Jūsų asmeninius duomenis, tiek, kiek tai bus reikalinga sutartinių ar panašių sutartinių santykių su klientais pagrindimui, vykdymui ar jų pabaigimui.

Be to, Jūsų asmeninius duomenis surinksime, apdorosime ir naudosime tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą. Jūsų asmeniniai duomenys bus naudojami tik sutikime nurodytais tikslais ir apimtimi. Mes informuosime Jus, pavyzdžiui, apie mūsų produktus ir paslaugas, tik gavę atitinkamą Jūsų sutikimą.

Jūs galite atšaukti Jūsų sutikimą bet kuriuo metu, o toks atšaukimas galios ir ateityje. Gavę atšaukimą mes ištrinsime Jūsų duomenis. Atšaukimą siųskite mums prašau toliau nurodytu adresu:

El. paštas:
DATENSCHUTZ@OETKER.DEoetker@oetker.lt


3. Automatiškai generuojami duomenys

Naudojantis mūsų interneto puslapiais asmeniniai duomenys gal būti apdorojami automatiškai. Prie tokių asmeninių duomenų priskiriami visų pirma Jūsų pavardė, Jūsų IP adresas, naršyklės tipas ir Jūsų įmonės sistema bei aplankyti tinklalapiai, įskaitant galimus paieškos žodžius ir tinklalapius, iš kurių Jūs apsilankote mūsų svetainėje. Visais atvejais asmeniniai duomenys apdorojami anonimiškai, t.y. duomenų priskyrimas Jums (= identifikavimas) netaikomas.

4. Slapukai

Naudojantis mūsų tinklalapiais gali atsirasti nedideli tekstiniai failai, kurie bus saugomi Jūsų kompiuteryje (taip vadinami „slapukai“). Mes naudojame slapukus, siekdami palengvinti bei pagerinti naudojimąsi mūsų tinklalapiu.

 
Mūsų slapukai leidžia identifikuoti sugrįžtančius vartotojus aktualaus apsilankymo mūsų interneto tinklalapyje metu, neišsaugant jų asmeninių duomenų. Siekiant pasiūlyti Jums optimalų aptarnavimą, mes naudojame tiek "nuolatinius slapukus", tiek "seanso slapukus".

 
Nuolatiniai slapukai (jų saugojimo trukmė yra 2 metai) išsaugo duomenis, skirtus užtikrinti Jums kaip galima patogesnį naudojimąsi mūsų interneto puslapiu aktualaus apsilankymo mūsų interneto tinklalapyje metu, ir mes juos naudojame būtent tokiu tikslu.


Šių slapukų deaktyvavimas turi įtakos mūsų puslapio naudingumui.


Seanso slapukuose saugomi duomenys galioja tik Jums atitinkamo aktualaus apsilankymo mūsų interneto tinklalapyje metu ir skirti tam, kad užtikrintų Jums neribotą naudojimąsi mūsų paslaugomis bei kaip galima patogesnį naudojimąsi mūsų interneto puslapiu aktualaus apsilankymo mūsų interneto tinklalapyje metu.


Deaktyvavus seanso slapukus mes negalime garantuoti, kad Jūs galėsite neribotai naudotis visomis mūsų siūlomomis paslaugomis.


Jeigu Jūs nepageidaujate slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės nustatymus (informaciją apie tai rasite naudodamiesi Pagalbos funkcija, kuri yra Jūsų interneto naršyklės meniu juostoje). Jūsų kompiuteryje išsaugotus slapukus Jūs galite pašalinti ištrindami laikinuosius tinklalapius.

5. Socialiniai tinklai

Mūsų tinklalapyje rasite nuorodas į vidinius socialinius tinklus, kaip pavyzdžiui, Facebook („socialinės jungtys“). Nuorodoms priskirtos funkcijos, visų pirma informacijos ir vartotojų duomenų perdavimas, suaktyvinamos ne apsilankius mūsų tinklalapyje, bet paspaudus nuorodą. Paspaudus šią nuorodą suaktyvinamos atitinkamo tinklo jungtys, ir Jūsų naršyklė tiesiogiai susijungia su serveriu.

Jeigu Jūs apsilankysite mūsų tinklalapyje ir paspausite atitinkamas nuorodas, tai Jūsų vartotojo duomenys bus perduoti ir apdoroti atitinkame tinkle. Jeigu apsilankę mūsų tinklalapyje Jūs paspausite atitinkamas nuorodas ir tuo pačiu metu būsite prisiregistravęs tinkle naudodamiesi Jūsų asmenine naudotojo sąskaita, tai informacija apie Jūsų apsilankymą tinklalapyje bus perduota toliau ir išsaugota kartu su Jūsų sąskaita. Siekiant užkirsti kelią Jūsų sąskaitos priskyrimui atitinkamam tinklui, prieš paspausdami atitinkamą nuorodą Jūs turite atsijungti nuo Jūsų sąskaitos.

Duomenų surinkimo per socialinius tinklus tikslas ir apimtis bei jų tolimesnis apdorojimas ir naudojimas, kaip ir Jūsų susijusios teisės bei nustatymo galimybės, siekiant apsaugoti Jūsų privatumą išdėstyto atitinkamo tinklo duomenų saugos nuostatuose. Už duomenų apdorojimą, kuris prasideda vien paspaudus nuorodą, yra atsakingas tik atitinamas socialinis tinklas.

6. Trečiųjų asmenų prieiga prie Jūsų asmeninių duomenų

Asmeninių duomenų surinkimą, apdorojimą ir naudojimą atliekame mes patys ir – jeigu mes aiškiai nenurodome kitaip – taip pat kitos Oetker grupės įmonės (koncernai) arba mūsų paskirti paslaugų teikėjai. Abiem paskutiniais minėtais atvejais mes užtikrinsime, kad įmonių grupei priklausančios įmonės ir paslaugų teikėjai laikytųsi susijusių duomenų saugos įstatymų normų ir iš šių duomenų saugos nuostatų kylančių įsipareigojimų. Paslaugų teikėjai gal būti paskirti, pavyzdžiui, prekių ar reklamos medžiagų išsiuntimui arba loterijos žaidimų atvejais.


Be to, jokie tretieji asmenys neturi prieigos prie Jūsų asmeninių duomenų. Mes jokiu būdu neparduosime bei nepanaudosime jų kitu būdu. Mes apdorosime duomenis tik remiantis atitinkamų institucijų arba įstatymų reikalavimais, visų pirma perduosime juos valstybinėms institucijoms.

7. Apsauga

Mes sukūrėme technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis nuo netekimo, pakeitimo, pagrobimo ar neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos.

8. Vaikai


Mes nesame suinteresuoti rinkti asmeninius duomenis, kurie yra priskirtini jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tuo atveju, jei mes sužinosime, kad tokie duomenys mums buvo perduoti be tėvų arba auklėjimo teises turinčių asmenų sutikimo, mes nedelsiant juos ištrinsime. Tokiu atveju mes priklausome nuo Jūsų kaip tėvų ir auklėjimo teises turinčių asmenų atitinkamų nurodymų.

9. Ištrynimas ir užblokavimas


Mes ištrinsime Jūsų asmeninius duomenis, jeigu dings su duomenimis susijęs sandorio tikslas arba jeigu to reikalaus susiję duomenų saugos įstatymų normos. Taip mes, pavyzdžiui, pasibaigus loterijai ištrinsime loterijos žaidimui rinktus duomenis, jeigu Jūs neduosite sutikimo dėl Jūsų duomenų surinkimo, apdorojimo ir naudojimo. Tuo atveju, jeigu Jūs duosite sutikimą, mes ištrinsime duomenis atšaukus arba pasibaigus sutikimo tikslui (2 punktas).

Jūsų pageidavimu mes pilnai arba dalinai užblokuosime Jūsų asmeninius duomenis. Šiuo atveju Jūs turite mums nurodyti kokia apimtimi ir kokiam laikotarpiui turi būti atliktas užblokavimas. Jeigu tai įmanoma techniškai, tokiu būdu Jūs galite neatlikti Jūsų duomenų apdorojimo ir naudojimo tam tikrose srityse.

10. Hipersaitai


Mūsų interneto puslapiuose galite rasti hipersaitus, t.y. elektronines nuorodas, kurias paspaudus gali būti iškviesti kitų įmonių interneto puslapiai. Tokiems interneto puslapiams šie duomenų saugos nuostatai netaikomi ir tokiais atvejais galioja tik šiuose puslapiuose nurodytos duomenų saugos nuostatos.

11. Šių duomenų saugos nuostatų pakeitimas


Mes nuolat stengiamės pateikti naujausią šių duomenų saugos nuostatų redakciją. Todėl šiuos duomenų saugos nuostatus reikia pritaikyti prie faktinio ar įstatyminio pobūdžio pasikeitusių pagrindinių sąlygų. Tokie pritaikymai pripažįstami naudojantis mūsų interneto puslapiais.

12. Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo


Kilus klausimams dėl Jūsų asmeninių duomenų surinkimo, apdorojimo arba naudojimo, dėl informavimo apie duomenis, duomenų pataisymų, blokavimo ar ištrynimo prašau rašykite mums:


El. paštas: DATENSCHUTZ@OETKER.DEoetker@oetker.lt