Flag

Apie Dr. Oetker

Atitiktis
Daugiau
Apie Dr. Oetker
Atitikties organizacija / pranešėjų sistema

Oetker įmonių grupė savo verslo veikloje ir santykiuose su visais verslo partneriais ir klientais pirmenybę teikia etiškam ir teisėtam elgesiui. Dėl stipraus tarptautinio Oetker grupės augimo ir didėjančių teisinių reikalavimų atitikties tema tapo dar svarbesnė. Todėl buvo sukurta visos Oetker grupės atitikties valdymo sistema. Šios sistemos rėmuose buvo įkurta atitikties organizacija, kurios atitikties pareigūnai yra neutralūs ir nepriklausomi kontaktiniai asmenys visais su atitikties tema susijusiais klausimais.

Be to, Oetker grupė nustatė pranešimo tvarką, leidžiančią asmenims, įmonėms ir kitoms organizacijoms pranešti apie galiojančių teisės aktų pažeidimus (pvz., kyšininkavimą, sukčiavimą, žmogaus teisių ir aplinkosaugos taisyklių pažeidimus), Oetker grupės vidinių gairių (pvz., elgesio kodekso) arba Oetker grupės tiekėjų elgesio kodekso pažeidimus, arba pareikšti susirūpinimą dėl galimo ar faktinio šių taisyklių pažeidimo.

Jei turite informacijos apie galimus įstatymų pažeidimus, susijusius su Oetker grupės įmone, galite rinktis iš įvairių būdų, kaip pateikti mums savo informaciją, taip pat visiškai anonimiškai apie tai pranešti per mūsų atitikties karštosios linijos sistemą.

Picture -

Galimi šie pranešimų teikimo kanalai:

  • Oetker grupės atitikties karštoji linija – anoniminis pranešimų teikimas

https://coho.oetker-group.com

  • Pranešimas el. paštu Oetker grupės atitikties organizacijai

compliance@oetker-group.com

  • Pranešimas raštu

Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Vokietija

  • Pranešimas nemokama telefono linija, paliekant balso pranešimą
  • Oetker grupės darbuotojų pranešimai atitinkamos dukterinės įmonės vadovybei, tiesioginiam vadovui, (grupės) atitikties pareigūnui ar kitam paskirtam kontaktiniam asmeniui (pvz., asmeninio pokalbio metu)

Atidžiai išnagrinėsime kiekvieną pranešimą ir imsimės reikiamų priemonių. Vidines pareigas ir pranešimų bei skundų nagrinėjimo tvarką apibrėžėme darbo tvarkos taisyklėse.

Telefono linija
Darbo tvarkos taisyklės