Flag
Teisinė informacija

Šią internetinę svetainę valdo Dr. Oetker Lietuva (toliau vadinama „mes“). Tinklalapiuose norėtume informuoti Jus apie mūsų įmonę, produktus ir veiklą.

Ši teisinė informacija reglamentuoja mūsų tinklalapių naudojimą. Atskirais atvejais gali prireikti kitų reglamentų, pvz., iškviečiant tinklalapius, kurie yra prieinami tik registruotiems vartotojams. Šiais atvejais papildomą informaciją rasite atitinkamose vietose.

1. Mūsų tinklalapio naudojimas

Jūs turite teisę peržiūrėti, išsisaugoti ir atsisiųsti mūsų tinklalapio informacijos turinį privačiais ar žurnalistiniais tikslais. Dauginant, platinant informacijos turinį ir/arba darant jį viešai prieinamu, reikalingas mūsų išankstinis rašytinis sutikimas. Gavus mūsų sutikimą, naudojimas yra nemokamas, tačiau būtina aiškiai matoma ir įskaitoma forma pateikti šią kopijavimo teisės nuorodą :

© Dr. Oetker Lietuva

Kitokie naudojimo veiksmai draudžiami. Ypatingai tai galioja, keičiant ir apdorojant informacijos turinį ar jos dalį.

Mes visada pateikiame aktualią teisinę informaciją. Todėl gali prireikti suderinti teisinę informaciją su pasikeitusiomis faktinėmis ar įstatyminėmis sąlygomis. Naudodami mūsų tinklalapį, Jūs pripažįstate šiuo metu aktualią teisinę informaciją.  

Nusižengimas šios teisinės informacijos reglamentavimui įpareigoja Jus nutraukti šiuos veiksmus ir pašalinti pasekmes, t.y., būtina sustabdyti atitinkamus naudojimo veiksmus ir sunaikinti galimas kopijas. Mes pasiliekame teisę pateikti papildomas pretenzijas, ypač pretenziją atlyginti žalą.

2. Verslo apsaugos teisės

Mūsų tinklalapiuose iškviečiamus tekstus gina Autorinių teisių įstatymas. Tai ypatingai liečia tinklalapio turinio struktūrą , taip pat tekstus, nuotraukas, garso ir vaizdo failus bei duomenų bankus.

Mūsų tinklalapiuose naudotus produktų pavadinimus ir produktų apipavidalinimą taip pat gina Prekinių ženklų ir /arba Konkurencijos įstatymas. Tai ypatingai liečia prekių ženklus ir žymes bei pakuočių formą (maketavimą). Beje, mūsų produktai gali būti saugomi ir kitokiu būdu, pvz., skonio pavyzdžio, vartojimo pavyzdžio arba patentų teise.

Kiekvienas neteisėtas mūsų tinklalapio, produkto pavadinimo, produkto apipavidalinimo ar produktų naudojimas reiškia autorinių, prekinių ženklų, konkurencijos ar kitų verslo apsaugos teisių pažeidimą.

3. Atsakomybė už mūsų informacijos turinį

Mūsų tinklalapio informacijos turinys atidžiai tikrinamas. Tačiau mes neprisiimame garantijos ar kitokios atsakomybės už informacijos turinio teisingumą ar užbaigtumą.

Mūsų atsakomybė dėl žalos ar dėl mūsų tinklalapio naudojimo, nesvarbu, dėl kokios teisinės priežasties, apsiriboja tokia žala, kurią mes ar mūsų pagalbininkai padarė tyčia, dėl didelio neatsargumo arba – gyvybės atėmimo, kūno sužalojimo ar sveikatos sutrikdymo atveju– dėl nedidelio neatsargumo. Esant esminių sutarties prievolių pažeidimams dėl nedidelio neatsargumo, mes atsakome, apsiribodami žalos dydžiu, už iš anksto numatomą žalą. Tai neliečia atsakomybės pagal Produktų saugos įstatymą.

Šis atsakomybės apribojimas taip pat galioja tinklalapio naudojimui ir informacijos turinio atsisiuntimui. Todėl mes prašome, prieš parsisiunčiant failus ir informaciją, patiems pasirūpinti tinkama apsauga nuo virusų.

4. Atsakomybė už svetimos informacijos turinį

Mūsų tinklalapiai gali turėti sąsajas (vadinamuosius ,,saitus‘‘) su tinklalapiais, kuriuos valdo tretieji asmenys („svetimi tinklalapiai“). Be to, mūsų tinklalapiuose gali vykti diskusijų forumai (vadinamieji ,,pokalbiai‘‘), kuriuose tretieji asmenys gali išreikšti savo nuomonę bet kuriomis temomis („svetimi straipsniai“).

Mes neatsakome už svetimus tinklalapius ir svetimus straipsnius, ypač už juose įvykdytus nusižengimus įstatymų nuostatoms ir trečiųjų asmenų teisėms. Mes nesisaviname svetimų tinklalapių ir svetimų straipsnių turinio, atvirkščiai, mes aiškiai atsiribojame nuo tokios informacijos turinio. 

Jei nustatysime, kad svetimi tinklalapiai ir svetimi straipsniai nusižengia įstatymų nuostatoms ir trečiųjų asmenų teisėms, mes ištrinsime saitą ar pokalbio straipsnį, jei tai teisiškai ir techniškai bus įmanoma.   

Mes būsime dėkingi už atitinkamas Jūsų nuorodas.

Diskusijų forumuose draudžiama pateikti įstatymams prieštaraujančią ar trečiųjų asmenų teises pažeidžiančią medžiagą. Tai ypatingai liečia šmeižiančią, juodinančią, nešvankią ar pornografinę medžiagą.

 

Ginčų elektroninis sprendimas: ES suteikia platformą elektroniniam ginčų, kylančių iš interneto aplinkoje sudarytų susitarimų, sprendimui. Prašome žiūrėti ec.europa.eu. Alternatyvus ginčų sprendimas: mes nepageidaujame ir neprivalome dalyvauti alternatyviuose ginčų sprendimo procesuose vartotojų arbitražo teisme.