Dr. Oetker interneto svetainėje naudojami slapukai

Kad galėtume pagerinti savo interneto svetainės veikimą bei tam, kad mes ir mūsų partneriai galėtų suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, mūsų interneto svetainė Jūsų įrenginiuose patalpina slapukus (angl. cookies). Tolimesnis šios interneto svetainės naudojimas (pažymint langą, naršant ar paslenkant langą) arba slapukų reklamjuostės pašalinimas laikomas Jūsų sutikimu įdiegti ir naudoti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų pašalinimą rasite mūsų pranešime apie privatumą.

Dr. Oetker interneto svetainėje naudojami slapukai

Kad galėtume pagerinti savo interneto svetainės veikimą bei tam, kad mes ir mūsų partneriai galėtų suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, mūsų interneto svetainė Jūsų įrenginiuose patalpina slapukus (angl. cookies). Tolimesnis šios interneto svetainės naudojimas (pažymint langą, naršant ar paslenkant langą) arba slapukų reklamjuostės pašalinimas laikomas Jūsų sutikimu įdiegti ir naudoti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų pašalinimą rasite mūsų pranešime apie privatumą.

Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: Lytis, vardas, pavardė, el.paštas, tel. nr. Slapukų apimama renkama informacija: operacinė sistema, naršyklės tipas, interneto paslaugų tiekėjo pavadinimas, IP adresas apsilankymo data ir laikas, aplankytos interneto svetainės, įskaitant bet kokius paieškos žodžius, interneto svetainės, iš kurių pasiekta mūsų interneto svetainė.

Taip pat kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 Valdomas elektronines sistemas. UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

  1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
  2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
  3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
  4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  1. Apdoroti Jūsų užklausas;
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

  1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
  2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
  3. UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu invoice@oetker.lt, oetker@oetker.lt;
  4. UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu invoice@oetker.lt, oetker@oetker.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Dr. Oetker Lietuva“, 300070464 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu invoice@oetker.lt, oetker@oetker.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-06-08.